Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerle ilgili araştırma başladı

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güray Kırdar’ın yürütücüsü olduğu “Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Eğitim, İşgücü Piyasası, Demografi ve Sağlık Çıktılarının Bir Analizi” başlıklı araştırma başladı. Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenleri temsil etme özelliği olan bir örneklemi kullanarak gerçekleştirilecek ve Suriyeli göçmenlerin ekonomi, eğitim, sağlık ve nüfus durumları hakkında çok boyutlu sorular yöneltecek projenin iki yıl sürmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Murat Güray Kırdar’ın yürütücüsü olduğu projede; eğitim, ekonomi, sağlık gibi birçok alanda Suriyeli mültecilere yönelik detaylı bir analiz yapılacak. Analiz için hem Türkiye’deki yerel halk hem de Suriyeli mültecilere dair örneklem barındıran Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün her beş yılda bir yaptığı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın (TNSA) 2018 yılı verileri kullanılacak. Bu verilerin Suriyeliler ile Türkiye’deki yerel halkın bir karşılaştırmasını yapma olanağı sağladığını ifade eden Prof. Dr. Kırdar, proje çerçevesinde yapılacak farklı tür analizlerin arasında çocuk işçiliği ve kız çocuklarının erken yaşta evlilikleri gibi medyada sıkça yer bulan konuların bulunduğunu da ekliyor.

Avrupa Komisyonu Marie Curie Global Burs programı kapsamında desteklenecek projenin ilk yılında Murat Kırdar, Brown Üniversitesi’nde Prof. Andrew Foster gözetiminde çalışmalarını sürdüreceğini açıklıyor. Sonraki seneyse Boğaziçi Üniversitesi’ne dönerek çalışmalarına devam edeceğini ve bulgularını hem akademik hem de akademi dışı paydaşlara ileteceğini belirtiyor.

Bilim insanı Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin birçok aşamada projeye katkı sağlayacağını ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün finansal destek vereceğini de dile getiriyor.

SURİYELİ GÖÇMENLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI ANALİZ EDİLECEK

Prof. Dr. Murat G. Kırdar, projenin ortaya çıkışını şu sözlerle aktarıyor: “Göç ekonomisi ana çalışma alanlarımdan biri. Doktora tezimde de Türkiye’den Almanya’ya giden göçmenlerin oranın sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkisini çalışmıştım. Akademik kariyerimin ilk başlarında Türkiye’den giden göçmenleri çalışırken, son zamanlarda Suriyeli göç dalgasıyla birlikte Türkiye’ye gelen göçmenleri çalışmaya başladım. Son çalışmalarım Suriyeli göçmenlerin yerli halkın sosyo-ekonomik çıktıları (istihdam ve sağlık çıktıları gibi) üzerindeki etkileri ile ilgiliydi. Fakat, bu süreçte, Suriyeli göçmenlerin kendileri hakkındaki bilgimiz görece kısıtlıydı. Bunun asıl nedeni, göçmenler hakkında bilgi sağlayacak geniş kapsamlı ve temsili bir veri setinin olmamasıydı. Yapılan çalışmalar daha çok bölgesel veri kullanıyor veya anekdotal idi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünün her beş yılda bir yaptığı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın (TNSA) özel bir modülü olarak 2018’de yaklaşık 2000 Suriyeli göçmenden de bilgi toplandı. Bu anket Türkiye temsiliyeti taşıyor ve çok zengin bir soru kitlesine sahip. Bu da Suriyeli göçmenlerin Türkiye kapsamında eğitim, işgücü piyasası, demografik ve sağlık çıktılarını araştırmak için mükemmel bir olanak sağlıyor.”

Türkiye’deki yerel halkın durumu ve Suriyeli göçmenlerle ilgili bir karşılaştırma yapılacağını da vurgulayan Prof. Dr. Kırdar, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda demografi, ekonomi ve sosyoloji gibi farklı alanlarda çalışan bilim insanlarından da geri dönüşler alacağını kaydediyor.

“PROJE SONUÇLARI POLİTİKA YAPICILARA YÖN GÖSTERECEK”

Prof. Dr. Kırdar proje sonucunda elde edilecek verilerin gelecekte pek çok çalışmanın önünü açabileceğini aktarıp sözlerine şöyle devam ediyor:

“Öncelikle bu proje hem Türkiye hem de Avrupa’daki politika yapıcılara Suriyeli göçmenlerin sosyo-ekonomik çıktıları ile ilgili bilgi sağlayarak, Suriyeli göçmenlerin entegrasyonunu iyileştirmek için nasıl politikaların oluşturulması ve takip edilmesi gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.

Örneğin, çocuk işçiliği ve erken yaşta evlilik gibi negatif etkileri bulunan çıktılara hangi faktörlerin özellikle neden olduğu ve hangi nüfus alt gruplarının en büyük risk grubunu oluşturduğu ortaya konacak. Ön bulgularımıza göre Suriyeli göçmenler arasında 15-17 yaşındaki erkek çocukların yüzde 48’inin çalıştığını biliyoruz ve bu yüksek oranı etkileyen faktörler tespit edilecek. Dolayısıyla, bu negatif çıktıların azaltılması için neler yapılması gerektiği açığa çıkacak.

Diğer önemli bir başlık ise göçmen çocukların eğitimi. Zaman üzerindeki iyileşmeye rağmen, okul yaşındaki bazı Suriyeli çocukların okula devam etmediğini görüyoruz. Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonunda ana problemlerin ne olduğu ve bu konuda ne yapılabileceği de araştırılacak. Örneğin, göçmen çocukarın Türkiye’ye geldiklerindeki yaşın eğitime entegrasyon açısından önemli olduğunu ortaya çıkardık. Özellikle Türkiye’ye geç yaşta gelen olan çocuklar için özel politikaların geliştirilmesi lazım. Risk gruplarını belirleyebiliyoruz. Böylece mikro düzeyde başka çalışmalar yapılacaksa hangi grupların hedef alınması gerektiği ortaya çıkacak ve politika yapıcılara rehberlik edilmiş olacak.”

Prof. Dr. Murat G. Kırdar kimdir?

Doktora derecesini 2004’te Pennsylvania Üniversitesi’nden alan Murat G. Kırdar, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 2013-17 yılları arasında doçent olarak çalıştı. 2017’den bugüne ise profesör olarak araştırmalarını sürdürüyor. Murat Kırdar’ın ana çalışma alanları içerisinde göç ekonomisi, eğitim ekonomisi, emek ekonomisi ve demografi ekonomisi yer alıyor.

Share