Boğaziçi Üniversitesi, Oxford ve 6 Avrupa üniversitesi ile ortak Avrupa Sinirbilim Üniversitesi kuruyor

Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa Birliği bünyesindeki European University of Neuroscience and NeuroTechnology projesi kapsamında, aralarında Oxford Üniversitesi’nin de bulunduğu sekiz üniversitenin yer aldığı uluslararası ortaklığın üyesi oldu.

Sinir Bilimleri ve Teknolojileri alanında akademik ve eğitim işbirliği amacıyla kurulan konsorsiyumun imza töreni Hollanda’da, projenin yürütücüsü Radboud Üniversitesi’nde, ilgili üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törene katılan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, ‘“The European University of Brain and Technology kısaca ‘’NeurotechEU’’ adıyla kurulan sanal üniversiteye Boğaziçi Üniversitesi’nin Sinir Bilimleri ve Teknolojileri alanında faaliyet gösteren birim ve programlarıyla çok boyutlu katkı vereceğini belirtti.

Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi (European Universities Initiative) çatısı altında yer alan NeurotechEU projesi kapsamında oluşturulan konsorsiyumda Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra İngiltere’den Oxford University, Romanya’dan  University of Cluj , İsveç’ten Karolinska Institutet, İspanya’dan Miguel Hernandez University of Elche, Hollanda’dan Radboud University Nijmegen, Almanya’dan University of Bonn ve Macaristan’dan University of Debrecen yer alıyor. Girişimin Boğaziçi Üniversitesi'nde liderliğini Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü üstlendi.  Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Can Yücesoy akademik lider; Prof. Dr. Necati Aras ise koordinatör olarak girişimde görev aldı. 

Konsorsiyumun Hollanda’da gerçekleştirilen protokol imza törenine katılan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, sekiz üniversite arasında öngörülen işbirliği kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nde Sinir Bilimleri Teknolojileri alanında faaliyet gösteren farklı araştırma ve eğitim birimlerinin bu yeni yapıda birarada ve aynı zamanda sekiz üniversite ile etkileşim içinde çalışmalar yapacağını belirtti. Söz konusu işbirliği projesinde teknolojik inovasyon iş paketinin liderliğini yapacak olan Boğaziçi Üniversitesi, bu vesileyle üniversite-sanayii işbirliği kapsamında artı değer yaratmayı hedefliyor.

Üç yıllık bir proje kapsamında gerçekleştirilecek NeurotechEU çerçevesinde, sinir bilimleri ve teknolojileri alanında çok disiplinli araştırmacı ve mühendis yetiştirilmesi; uygulamalı araştırmalar için akademisyenlere ve araştırmacılara gerekli altyapıyı sağlanması hedefleniyor.  Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kapsamlı bir eğitim programını içeren işbirliği ile ortak üniversitelerdeki akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin ilgili alanlarda yapılacak eğitimleri NeurotechEU üyesi üniversitelerin herhangi birinde takip edebilmesi mümkün olacak.
Avrupa’nın en önemli sağlık sorunu yaşlanmaya bağlı beyin hastalıkları

Günümüzde Avrupa toplumlarında öncelikli sağlık sorunlarının başında beyin kaynaklı hastalıkların geldiğini ve bu hastalıklar neticesinde yaklaşık 21 milyon Avrupalı bireyin etkilendiğini belirten Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Tahminleri çalışmasının da işaret ettiği üzere, günümüzde yaşlı nüfusun geri kalan nüfusa oranla dünyada 10 kat hızlı büyüdüğünü ve 2050 yılında her 4 Avrupalıdan birinin 65 yaş üstünde olacağını vurguladı.

Özkan, bugün milyonlarca Avrupalıyı etkileyen beyin hastalıklarının yaşlanan nüfusla önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanarak beyin hastalıklarının gelecekte sosyal ve ekonomik etkileriyle öne çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

NeurotechEU projesinin çok disiplinli araştırmalar ve farklı paydaşları içeren eğitim programlarıyla bu önemli probleme çözüm bulmayı hedeflediğini aktaran Prof. Dr. Özkan, bu birlikteliğin temel amacının Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi oluşumu kapsamında Avrupa üniversiteleri arasında ortak programlar geliştirmek olarak ifade etti. Prof. Dr. Özkan, öğrencilerin de proje ortağı olan üniversitelerin herhangi birinde ilgili alanda eğitimlerine devam edebileceğini sözlerine ekledi.

Sinir Bilimleri ve Teknolojileri alanında Avrupa çapında kurulacak lisans ve lisansüstü program sayesinde akademisyenler de ortak araştırmalar yürütebilecek. NeurotechEU üyeleri çeşitli konularda ortak çalışmalarda bulunacaklar. Bu çalışma alanları arasında Kalite-Güvence, Yönetim gibi başlıkların yanı sıra eğitim ve araştırmada çok kültürlülüğü ve farklı kültürler arasında haraketliliği desteklemek de yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin söz konusu ortaklıkta Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü başta olmak üzere Yaşam Bilimleri alanını kapsayan farklı disiplinlerden akademisyenlerle yer alacağını belirten Mehmed Özkan, seçilen sekiz üniversitenin yanı sıra ilgili ülkelerin sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimleri ve ilgili sektörlerden araştırma kurumları, hastaneler arasında da bir işbirliği ağı kurulmasının öngörüldüğünü ekledi.

İşbirliğinin eğitim misyonunun yanı sıra, mühendislere ve bilim insanlarına beyin araştırmaları ve nöroteknoloji başta olmak üzere uygulamalı bilimlerde çok disiplinli yaklaşımla ileri seviyede altyapı desteği sunulması da hedefleniyor. NeurotechEU bünyesinde akademi, endüstri, yerel yönetimler, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları, birlikte toplumların ilgili alanlardaki temel sorunlarına çözümler geliştirilmesini hedefleyen bir eylem planı hazırlanacak.  NeurotechEU Campus+ adı verilen sanal ortamda öğrencilere ve araştırmacılara mekan sınırından etkilenmeyen çalışma imkanı tanırken; lisansüstü ve doktora öğrencileri için tasarlanan NeurotechEU Graduate School, sinir bilimleri ve teknolojilerinde girişimciliği ve inovasyonu odağına alacak. Proje kapsamında oluşturulacak NeurotechEU Life-Long Learning Center ise mezunlarına ve genel olarak topluma beyin araştırmaları ve teknolojileri alanında yaşam boyu eğitim programlarıyla ulaşmayı amaçlıyor.

NeurotechEU hakkında daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en

 

Share