Boğaziçi Üniversitesi’nin de katkı sağladığı dünya çapında araştırma gösterdi: “Ergene dünyanın en yoğun ilaç atığı barındıran nehirleri arasında”

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden uzmanlar, İngiltere York Üniversitesi’nin liderliğinde 258 nehri kapsayan dünya ölçeğinde yapılan araştırma kapsamında Ergene Nehri’ni inceledi. Buna göre Ergene Nehri dünyada aktif farmakolojik bileşenler açısından en kirli yüzde 20’lik dilimde yer alırken, sudaki antibiyotik ile ağrı kesici ilaçlarda kullanılan temel etkin maddelerin yoğunluğu dikkat çekti.

İngiltere'nin York Üniversitesi öncülüğünde yapılan ve sonuçları ABD merkezli saygın Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan “Dünya Nehirlerindeki İlaç Kirliliği” araştırmasına göre 104 ülkede örnek alınan 258 nehrin dörtte birinden fazlasının, suda yaşayan organizmalar için güvenli olmayan düzeyde aktif farmakolojik bileşenler barındırdığı ortaya çıktı.

Mühendislik Fakültesi
Share

Sağlık girişimlerini dünyaya taşıyacak platform Kandilli Health başlıyor

İstanbul’da sağlık alanında faaliyet göstererek dünya pazarını hedefleyen firmalara destek için kurulan Sağlıkta Ticareti Hızlandırma Platformu Kandilli Health’in açılış toplantısı 9 Mart’ta düzenlendi. Kandilli Derin Teknoloji Üssü’nün öne çıkan projeleri arasında yer alan platformla İstanbul’da sağlık girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesi ve bu alandaki firmaların dünyaya açılması hedefleniyor.

İstanbul'da yer alan sağlık KOBİ ve startupları için Ticareti Hızlandırma Platformu Kandilli Health açılış toplantısı 9 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü’nde yapıldı. Platformla sağlık alanındaki startuplara global pazarlara açılmaları ve satış kapasitelerini büyüterek ticaretlerini hızlandırmaları için destek verilecek. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü sahipliğinde, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Sağlık Girişimcilerini Destekleme Faaliyetleri kapsamında yürütülen program, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından destekleniyor.

Ekonomi
Mühendislik Fakültesi
Share

Prof. Dr. Gökhan Özertan’dan iklim değişikliğiyle ilgili uyarı: “30 yıl içinde kayısıda yüzde 40, fındıkta yüzde 20 verim kaybı yaşanabilir”

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan, gelecek 30 yılda iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tahıllar, fındık, kayısı ve üzüm gibi Türkiye’nin önde gelen tarım ürünlerinde büyük oranlarda verim düşüşü yaşanacağı konusunda uyarıyor. Bilim insanı kapsamlı verilerin toplanarak, vakit kaybetmeden tarımda iklim değişikliği eylem programının ortaya konulması gerektiğini de söylüyor.

Tarım sektöründe inovatif çalışmalarıyla tanınan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu (Boun Tarım) Kurucularından Prof. Dr. Gökhan Özertan, 2050’ye gelindiğinde fındıkta yüzde 10, üzümde yüzde 20 ve kayısı da ise verimin yüzde 40’a kadar gerileyeceğini belirtiyor. İklim değişikliğinin Türkiye’de tahıl ürünleri de dâhil ciddi verim kayıplarına yol açacağını vurgulayan Prof. Dr.

Ekonomi
Share

Sağlık girişimleri ‘Kandilli Health’ ile dünyaya açılıyor

İstanbul'da yer alan sağlık KOBİ ve Start-up’ları için Ticareti Hızlandırma Platformu “Kandilli Health” başlıyor. Sağlık girişimcilerine odaklı en kapsamlı programlardan biri olan Kandilli Health ile start-up’lara, satış ve pazarlama süreçlerinde, global pazarlara açılmaları, satış kapasitelerini büyüterek ticaretlerini hızlandırmaları için destek verilecek.Nisan-Mayıs 2022 ile Eylül-Ekim 2022 tarihleri arasında, iki aşamalı olarak planlanan Kandilli Health Hızlandırma Programı’na son başvuru tarihi ise 20 Mart.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü sahipliğinde, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Sağlık Girişimcilerini Destekleme Faaliyetleri kapsamında yürütülen program, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından destekleniyor.

Kandilli Health, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Derin Teknoloji Üssü’nde sağlık sektöründe hizmet, üretim ve Ar-Ge amaçlı faaliyet gösteren, şirketleşmiş, satılabilir ürünü olan start-up ve KOBİ’lere yönelik olarak Nisan-Mayıs 2022 ile Eylül-Ekim 2022 tarihleri arasında iki aşamalı olarak düzenlenecek.

Mühendislik Fakültesi
Share

Deprem Haftası’nda Kandilli açıkladı:“Tekirdağ-Silivri açıklarında yoğun enerji boşalımı var"

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde (KRDAE) düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’deki depremlerle ilgili güncel veriler paylaşıldı. Buna göre Tekirdağ-Silivri açıklarındaki sismik enerjinin yarısının akıp gittiği tespit edilirken, odaklanılması gereken noktanın depremin zamanından çok yaratacağı olası hasar olması gerektiği vurgulandı. Toplantıda ayrıca İstanbul’da yaşanabilecek büyük bir depremin yaratacağı olası hasarlar konusunda güncel bir çalışmaya ihtiyaç olduğu da belirtildi.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, KRDAE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ile KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat’ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Türkiye’deki deprem aktivitesiyle ilgili bilgi paylaşmak ve deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yapılan basın toplantısında, KRDAE’nin güncel çalışmaları ve elde edilen veriler de sunumlarla paylaşıldı.

Share

Lives in Turkish veri tabanına Kanada’dan saygın ödül

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ceyda Elgül’ün “Lives in Turkish” veri tabanı, alanında saygın kurumlar arasında yer alan Kanada Sosyal Bilimler Enstitüsü (C-SKI) tarafından 2022 Açık Araştırmacılık Ödülleri kapsamında verilen “Genç Araştırmacılık Onur Ödülü”ne layık görüldü. “Lives in Turkish”, 1800’den günümüze Türkçe’de yayımlanmış biyografi türündeki eserlerin açık erişim referans bibliyografyasını sunarken, bu verinin veri görselleştirme yöntemleriyle daha erişilebilir şekilde paylaşılmasını da sağlıyor. Kurumsal İletişim Ofisi’ne konuşan Dr. Elgül, kapsamlı ve güncel bir veri tabanına sahip olduklarını belirterek, “2019’da başlayan yoğun çalışmalarımızın böyle değer görmesinden dolayı çok mutluyum” diyor.

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ceyda Elgül’ün yürütücülüğünü yaptığı ve Ar. Gör. Fatih Aşan ile Eyüp Tugay Bahar’ın araştırmacı, Belemir Topçuoğlu, Aynur Erzenoğlu, Doğa Sindar ve Ladin Toplu’nun ise öğrenci asistanı olarak üzerinde çalıştığı, “Geç Osmanlı Döneminden Günümüze Türkçe Çeviride Biyografi” projesiyle büyük veri analizi gibi yöntemlerden yararlanarak biyografi türünün Türkçedeki seyrini gösteren kapsamlı bir veri tabanı oluşturuldu.

Share

Öğretmen eğitiminde sanal ve artırılmış gerçeklik dönemi başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Engin Ader, Dr. İnci Ayhan ve Doç. Dr. Emre Uğur’un ortak projeleri kapsamında Sanal Gerçeklik Laboratuvarı (BUVIAR) kuruldu. Son teknoloji yapay zekâ ve makine öğrenme metotlarını işleyerek orijinal bilişsel modeller elde edilmesi planlanan BUVIAR ile Boğaziçi Üniversitesi’nde sanal gerçeklik alanında ileri çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Ader, Psikoloji Bölümü’nden Dr. İnci Ayhan ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Emre Uğur Ekim 2021’de başladıkları Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında Sanal Gerçeklik Laboratuvarı’nı (BUVIAR) kurdu. Alanda öne çıkan çalışmaların yapılması hedeflenen BUVIAR’ın aynı zamanda VR teknolojilerine ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrencileri için de yeni imkânlar sunması hedefleniyor. Burada elde edilen verilerle orijinal bilişsel modeller oluşturmayı hedeflediklerini de belirten Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi
Share

Geleceğin sürdürülebilir gıdaları Boğaziçi’nde konuşuldu

Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegtre Biyorafineri Konsepti (INDEPENDENT) projesi kapsamında düzenlenen seminerler serisinin ilki Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Binası’nda gerçekleşti. “Yeni Tarım, İyi Gıda” başlığıyla yapılan etkinlikte sürdürülebilir kaynaklarla üretilen ve daha düşük karbon ayak izine sahip geleceğin gıdaları ele alındı.

Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegtre Biyorafineri Konsepti (INDEPENDENT) projesi kapsamında düzenlenen “Yeni Tarım, İyi Gıda” seminerinde bitki, yosun, diğer canlılar ile laboratuvar ortamında elde edilen besin değeri yüksek gıdalar konuşuldu. INDEPENDENT Projesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu mikroyosunlardan elde edilen yeni gıda ürünlerine dikkat çekerken projenin sürdürülebilir kaynaklarla üretilen protein değeri yüksek gıdaların üretilmesindeki önemine işaret etti.

“INDEPENDENT ÇOK ÖNEMLİ BİR YERDE DURUYOR”

Mühendislik Fakültesi
Share

Boğaziçili öğrencilerden kodlama öğretirken çevre bilinci kazandıran KODPOST projesi

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen ve küçük yaştaki çocuklara kodlama öğretirken çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen KODPOST projesi, Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi’nde düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri Ümmühan Özmen, Aslı Hilal Demir ve Behzat Zihni tarafından 1998 Kimya Bölümü mezunu Banu Aykın Köylüer danışmanlığında geliştirilen KODPOST projesi kapsamında, Çanakkale Çocuk Kültür Evi’nde 6’ncı sınıf öğrencilerinden oluşan iki sınıfa eğitim verildi.

“ADIM ATMAZSAK GERİ DÖNÜLEMEYEN SORUNLARLA KARŞILAŞACAĞIZ”

Mühendislik Fakültesi
Share

BÜVAK Araştırmada Üstün Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) tarafından her yıl verilen Boğaziçi Üniversitesi Araştırmada Üstün Başarı Ödülü sahiplerini buldu. Kıdemli ve genç olarak iki kategoride toplamda yedi bilim insanı, alanlarında yaptıkları fark yaratan çalışmalarla ödüle layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) her sene Boğaziçi Üniversitesi'nde kendi alanlarında yaptıkları araştırma faaliyet ve yayınlarıyla fark yaratan bilim insanlarını ödüllendiriyor. Bu yıl kıdemli ve genç kategorilerinde yedi bilim insanı, BÜVAK Akademide Üstün Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü alan bilim insanlarının belirlenmesinde görev alan Akademik Kurul, akademisyenlerin ulusal ve uluslararası yayın performanslarını değerlendiriyor.

Ekonomi
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Share

Yapıların inşasında iklim değişikliğine uygun tasarım dönemi başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Avcı iklim değişikliğinin alt ve üst yapılara etkileriyle ilgili yaptığı modellemelerle Türkiye’de resmi ve özel kurumlara danışmanlık sağlıyor. Yapıların inşasında değişecek iklim koşullarının göz önüne alınması gerektiğini dile getiren bilim insanı, dünyada bu konuda farkındalığın arttığını da vurguluyor.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) Ağustos 2021’de yayımladığı rapora göre, küresel sıcaklık öngörülenden on yıl önce, 2030'a kadar 1.5 derece artarak iklimleri etkilemeyi sürdürecek. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Avcı da Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın desteğiyle iklim değişikliğinin alt ve üst yapılara etkileri konusunda çalışarak yeni modellemeler geliştiriyor.

Mühendislik Fakültesi
Share

Prof. Dr. Rana Sanyal’ın biyoteknoloji girişimine 12 milyon dolar yatırım

Onkoloji alanında ilaç geliştiren ve erken aşama çalışmalarında Boğaziçi Üniversitesi’nin altyapısından güç alan RS Research, GEN İlaç, İstanbul Portföy ve Eczacıbaşı Momentum’dan 12 milyon dolar yatırım aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal ve Sena Nomak tarafından kurulan ve 2017’de ilk yatırımını teknoloji ticarileştirme odaklı risk sermayesi fonu ACT’den alan RS Research, Seri-A yatırım turunun ilk kapanışını yaptı. Kemoterapinin etkisini artırırken yan etkilerini azaltabilen ilaç adayları geliştiren RS Research, Seri-A yatırım turunda GEN İlaç liderliğinde OneLife Ventures (İstanbul Portföy Yönetimi) ve Eczacıbaşı Momentum’un katılımıyla Aralık 2021’de 12 milyon dolar yatırım aldı.

KÜRESEL BİR OYUNCU OLMAYI HEDEFLİYOR

Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Share

Boğaziçi Üniversitesi’nde Avrupa'nın ilk karbon negatif biyorafinerisi açıldı

Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü'nde Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon negatif biyorafinerisi kuruldu. Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) kapsamında kurulan ve resmi açılış 7 Ocak’ta yapılan biyorafineride 11 farklı yosun tabanlı biyoteknolojik ürün üretilecek. Bunlar arasında öne çıkan biyojet yakıtının başarıyla sonuçlanan deneyi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin katılımıyla minijet motorunda yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin son yıllarda en kapsamlı projelerinden biri olan, Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) ile enerji, sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve çevre sektörlerine yönelik biyoyakıt, fonksiyonel gıda, biyo-gübre başta olmak üzere 11 farklı yosun tabanlı biyoteknolojik ürünün, biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan entegre bir üretim sistemiyle elde edilmesi hedefleniyor.

Mühendislik Fakültesi
Share

Boğaziçi Üniversitesi ile WWF Türkiye’den plastik atık raporu: “Her yıl 11 milyon plastik denizlere karışıyor”

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ve WWF Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) hazırladığı “Türkiye'de Plastik Atık Sorunu ve Politika Önerileri" raporuna göre her yıl 11 milyon ton plastik atık denize karışıyor. Türkiye; Mısır ve İtalya’dan sonra Akdeniz’e en çok plastik atık bırakan üçüncü ülke konumunda. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay ise raporun dikkat çeken bulgularına işaret ederek, Türkiye’de bu konuda farkındalığın yeterince gelişmediğini söylüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ve WWF Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ortak hazırladığı “Türkiye'de Plastik Atık Sorunu ve Politika Önerileri" raporu yayımladı. Raporda paylaşılan verilere göre denizlere karışan plastik miktarı her yıl giderek artarken, bu plastiğin yüzde 80'i karasal kaynaklı. Öte yandan Türkiye Akdeniz’e bıraktığı yıllık kişi başı 1 kilogram plastikle, Mısır ve İtalya’dan sonra üçüncü ülke konumunda.

“FARKINDALIK YETERLİ DEĞİL”

Mühendislik Fakültesi
Share

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu Üyesi Nihal Kayalı: “Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için sağlık çalışmaları övgüye değer ama problemler de var”

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu’nun düzenlediği “Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Sağlık Hizmetleri Cevabı: Gelişmeler ve Kalan Zorluklar” başlıklı seminerde konuşan forum üyesi Nihal Kayalı, Türkiye’de mültecilerin sağlık sistemiyle ilgili tecrübelerini anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu’nun düzenlediği ve Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi misafir araştırma görevlisi Nihal Kayalı’nın konuşmacı olarak yer aldığı “Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Sağlık Hizmetleri Cevabı: Gelişmeler ve Kalan Zorluklar” seminerinde, Suriyeli doktor ve hastaların Türkiye’deki deneyimleri konuşuldu.

Fen Edebiyat Fakültesi
Share

Boğaziçili öğrencilerden Inzva programlama yarışmasında birincilik

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Ekrem Bal, Murat Ekici ve Yasin Kaya, İstanbul merkezli hacker topluluğu Inzva tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Çevrimiçi Programlama Yarışması 2021’de birinci oldu. Lise yıllarından beri benzer organizasyonlarda yer alan Cpu_goes_brrr üyeleri, 2022’de düzenlenecek ulusal ve uluslararası yarışmalarda da iddialı.

Boğaziçili öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalardaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Ekrem Bal, Murat Ekici ve Yasin Kaya’nın yer aldığı Cpu_goes_brrr takımı, 2017’de kurulan hacker topluluğu Inzva tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Çevrimiçi Programlama Yarışması 2021’de 100 ekip arasında birinci oldu.

Mühendislik Fakültesi
Share

Nesnelerin internetiyle su borularına 7/24 takip mümkün hale geliyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Rukiye Aslan’ın da yer aldığı ekip tarafından hazırlanan nesnelerin interneti (loT) projesi “Hekzapus”, ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayi) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen Suyun Yarını Proje Yarışması’nda finale kaldı. Borularda lazerlere sahip LIDAR sensörleri gibi yeni teknolojilerin kullanılmasını öngören Hekzapus projesiyle, suda anormal değerler ölçüldüğü veya deprem gibi afetlerde hasar oluştuğunda yetkili birimlere vakit kaybetmeden uyarıda bulunulması mümkün hale gelecek.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Rukiye Aslan, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Burak Asker ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merdan Coşkun ile birlikte geliştirdiği Hekzapus projesi ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen Suyun Yarını Proje Yarışması’nda finale kalan altı projeden biri oldu.

Mühendislik Fakültesi
Share

Boğaziçili bilim insanlarından “edebi” makine çevirisi

Boğaziçi Üniversitesinden bilim insanları edebî metinlerde çevirmenin üslubunu koruyacak yeni bir makine çeviri algoritması için çalışmalarına başladı. Bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin, çeviri dünyası için heyecan verici bir projeye adım attıkları görüşünde.

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin ve aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Ena Hodjikj, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tunga Güngör ile çeviribilimci Dr. Sabri Gürses’in desteğiyle edebî metinlerde istenilen çevirmenin üslubunu yansıtacak yeni bir makine çeviri algoritması geliştirmek için çalışıyor.

Fen Edebiyat Fakültesi
Share

Biomen TEKNOFEST 2022 için sağlık sistemine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

21-26 Eylül’de gerçekleşen TEKNOFEST 2021’de Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması’nda final aşamasına kalamayan Boğaziçili Biomen takımı 2022 yılı için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık sistemine mühendis olarak katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen ekip üyesi Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Enstitüsü’nde doktora öğrencisi Abdullah Baş ve Furkan Durmuş, Kurumsal İletişim Ofisi’ne takımın çalışmalarını anlattı.

Beş kişiden oluşan Biomen ekibinden dördü doktora çalışmalarına devam ederken biri de aktif olarak sağlık sektöründe çalışıyor. Ekip, bilgisayar tomografi görüntülerinde inme, kanama ve iskemiyi tespit edecek bir yazılım geliştirilmesi konulu projeleriyle TEKNOFEST 2021’de finalde temsil edilmese de gelecek sene bu kategoride daha iyi bir derece elde etmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Mühendislik Fakültesi
Share

Boğaziçi’nin INDEPENDENT projesiyle yosundan üretilen jet yakıtı 2022'de hazır

Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü'nde Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif biyorafinerisi kuruldu. Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) kapsamında 2 bin 500 metrekarelik bir Ar-Ge alanı ve üretim sahasında kurulan 80 metreküplük açık havuzlar ile 30 metreküplük kapalı fotobiyoreaktörlerde yetiştirilen yosunlardan biyoyakıtlar ve katma değerli diğer ürünler geliştiriliyor. Proje sayesinde yosundan üretilen jet yakıtı ise 2022'de uçaklarda kullanıma hazır hale gelecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nin son yıllarda en kapsamlı projelerinden biri olan, Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) ile enerji, sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve çevre sektörlerine yönelik biyoyakıt, fonksiyonel gıda, biyo-gübre başta olmak üzere 11 farklı yosun tabanlı biyoteknolojik ürünün, biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan entegre bir üretim sistemiyle elde edilmesi hedefleniyor.

Mühendislik Fakültesi
Share

Pages