Yaşlılar sosyal medya ile yaşama sarılıyor

Türkiye’de yaşlı nüfusun sosyal medya kullanımına dair Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırma, yaşlı bireylerin yaşamlarında sosyal medyanın yerini ve sosyal medyadan beklentilerini ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanan araştırma, yaşlı nüfusun sosyal medya kullanım motivasyonlarını ve sosyal medyanın yaşlıların günlük yaşamını nasıl etkilediğini konu alıyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2016’da mezun olan ve aynı bölümde Yüksek Lisans derecesini 2019’da alan Eda Sena Şenceylan’ın (BÜ ’16) yürüttüğü araştırma, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker’in danışmanlığında sonuçlarını verdi.

Share

Ortadoğu’nun CERN’ü olan SESAME’nin ilk bilimsel yayınında Boğaziçi katkısı

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kerim Avcı liderliğindeki araştırma grubunun karbondioksit ve gliserolden sentez gazı üretimini hedefleyen araştırma projesi, Ürdün’de bulunan SESAME’de (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East) yapılan deneyler sonucunda merkezin ilk bilimsel yayını olarak yayınlandı.

Aralarında Türkiye, Mısır, Ürdün, İran, İsrail ve Filistin’in yer aldığı ülkelerin üye olduğu SESAME, Ortadoğu’nun yeni araştırma ve bilim merkezi olmayı hedefleyen bir merkez. Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. Emrah Özensoy’un da katkılarıyla yürütülmekte olan bu projede, değerlendirilmediği zaman ciddi bir atığa dönüşebilen gliserol ile bir sera gazı olan karbondioksitin bileşiminden sentez gazı üretimi hedefleniyor. Projede sentez gazı üretiminde fosil yakıtlar yerine yenilenebilir olan gliserolün kullanımı öneriliyor.

Mühendislik Fakültesi
Share

Kanserde yenilikçi tedavilerin önü yapay zekâ ile açılacak

Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı tarafından Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burçin Ünlü liderliğinde oluşturulan biyolojik doku ve hücrelerin mikrometre çözünürlükle görüntülenmesi için kurulan Medikal & Biyolojik Fizik Laboratuvarı’nda yeni görüntüleme teknikleri geliştirilmesi ve uygulama alanları yaratılması adına pek çok önemli proje sürdürülüyor. Bu projeler Avrupa Birliği, NATO, TÜBİTAK ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da destekleniyor. Prof. Dr. Ünlü ve ekibi, proton tedavisinde ses dalgalarını kullanarak başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde yenilikçi ve öncü tedavilerin önünü açmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl ABD’de Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Japonya’da Hokkaido Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde proton terapi ve yapay zekânın sağlık sektörüne uyarlamaları üzerine çalışmalar yapan Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burçin Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirmekte oldukları yeni projeler konusunda bilgi verdi. Bunlardan biri de Hokkaido Üniversitesi yürütücülüğünde, Stanford Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin katkıda bulunduğu; proton tedavisinin etkinliğini artırmayı hedefleyen çalışma. Prof.

Share

Son 1500 yılın verileriyle bilim dünyasından İstanbul ve çevresi için deprem senaryoları

Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve Ankara Üniversitesi’nden bilim insanları İstanbul ve çevresinde tarih boyunca yaşanmış önemli depremleri inceledi. Son 1500 yılın önemli depremlerinin verilerini araştıran uzmanlar, Kuzey Anadolu Fayı’nın İstanbul merkezine uzanan 160 km uzunluğundaki segmentinde seri halinde oluşmuş tarihsel depremleri inceleyerek potansiyel deprem senaryoları hazırladı. Tectonophysics dergisinde Ağustos 2019 sayısında yayınlanacak makalede yer alan kestirimlere göre İstanbul’un hemen güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı’nda doğudan batıya doğru sırasıyla 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Jeodezi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç.Dr. Fatih Bulut, Doç. Dr. Aslı Doğru, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr.

Share

Veri Analitiği ve Yapay Zekâ ile Pazarlamada Yeni Açılımlar

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Doktora Programı öğrencisi Dr. Murat Açar’ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker danışmanlığında hazırladığı “Paylaşım Ekonomisinde Algılanan Hizmet Kalitesi Modeli: Airbnb Örneği” (A Perceived Service Quality Model in the Sharing Economy: The Case of Airbnb) başlıklı tezi pazarlamada büyük verinin kullanımına dair çarpıcı sonuçlar içeriyor. Bir paylaşım ekonomisi örneği olan Airbnb uygulaması kullanıcılarının kişilik analizlerini ve algılanan hizmet kalitesini inceleyen araştırma, Airbnb bağlamında metinden kişilik analizi yapılan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Dijitalleşme ve yapay zekânın çağı belirlemesiyle birlikte büyük verinin nasıl kullanılacağı sorusu giderek daha fazla önem kazanıyor. Pazarlama alanında büyük verinin kullanılması yoluyla ulaşılabilecek yeni keşiflerin peşinden giderek çalışmaya başlayan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Doktora Programı öğrencisi Murat Açar, insanların seyahatlerinde konaklayacak yer bulmalarını ve ev sahiplerinin de evlerini kiralamalarını sağlayan bir platform olan Airbnb üzerine yürüttüğü çalışması ile doktora tezini tamamladı. Prof. Dr.

Share

Doç. Dr. Murat Akan’a sosyal bilimlerin öncü kurumundan davet

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Akan, 2008 yılındaki kuruluşundan beri dünyanın farklı yerlerinden 300’den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapmış olan Nantes İleri Çalışmalar Enstitüsü (Nantes Institute for Advanced Study)’ye davet edildi. 2019-2020 eğitim yılında Hindistan ve Türkiye üzerine karşılaştırmalı bir çalışma yapmak üzere enstitüye kabul edilen Doç. Dr. Murat Akan, Yavuz Aykan, Nükhet Sirman ve Huricihan İslamoğlu ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nden enstitüye davet edilen dördüncü isim.

2012 – 2013 akademik yılında Göttingen Dini ve Etnik Çeşitlilik Max Planck Enstitüsü’nde araştırmacı olarak bulunan ve Columbia Üniversitesi Yayınevinden 2017 senesinde çıkan The Politics of Secularism: Religion, Diversity, and Institutional Change in France’ in yazarı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Akan, Hindistan ve Türkiye’yi karşılaştırmalı olarak inceleyeceği çalışmasıyla gelecek eğitim yılında Nantes’de bulunacak.

Share

Kanser tedavisinde radyasyon oranını düşürecek yeni yaklaşım

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde doktora öğrencisi olan Pınar Dursun, doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere ABD’nin önde gelen kanser araştırma merkezlerinden biri olan Sloan Memorial Kettering Cancer Center’ın Sağlık Fiziği (Medical Physics) bölümüne radyasyon tedavisi planlaması konusundaki çalışmalarına devam etmek üzere kabul edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. İ. Kuban Altınel ve Prof. Dr. Caner Taşkın ile birlikte çalışan Pınar Dursun, kanser teşhisi konulan hastaların radyasyon tedavisinde, tedaviyi en iyi ve etkin biçimde planlamayı amaçlayan algoritmaların geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Pınar Dursun bu çalışmalarla kanser tedavisinde daha az radyasyona gereksinim duyan, klinik olarak kabul edilebilir planlar elde edilebileceğini belirtiyor.

Öncelikle yürüttüğünüz çalışma hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mühendislik Fakültesi
Share

Prof. Dr. Vedat Akgiray: ‘’Finansın paradan önce güven ve itibar mesleği olduğunu unuttuk’’

Tıpkı sağlıklı bir yaşam için iyi ve doğru beslenmeye ihtiyacımız olduğu gibi, sistemlerin sosyal ve ekonomik sağlığı için de “iyi finansman”a ihtiyacı söz konusu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi ve Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Akgiray, Bristol University Press tarafından Haziran başında yayınlanan yeni kitabı ‘’Good Finance’’de ‘’İyi Finans’’ın ne olduğunu ve dünyanın neden iyi bir finans sistemine ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Akgiray, finansal krizlerin nedenlerini ve bunların sosyoekonomik etkilerini ele alırken, başta gereksiz borçlanma olmak üzere finans kavramının toplumun iyiliği için gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

Prof. Dr. Vedat Akgiray, ‘’Good Finance’’ adlı kitabında aşırı “finanslaşma”nın bugün insanlığın önündeki en ciddi meselelerden biri olduğunu vurguluyor ve eğer gerekli dersler alınmazsa bir sonraki finansal kaosun 2008 krizinden çok daha yıkıcı olacağını öngörüyor. Akgiray ile kitabı üzerine sohbet ettik.

Share

Boğaziçi Üniversitesi’nden DNA’nın dilini yapay zekâ ile çözmeyi hedefleyen araştırma

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Fikret Gürgen, Doç. Dr. Arzucan Özgür ve aynı bölümde araştırma görevlisi olan N. Özlem Özcan Şimşek’in Genomic Data Analysis Using Machine Learning Techniques For Disease Prediction başlıklı araştırmaları DNA verisinin kanser hastalığı teşhisinde kullanıldığı öncü araştırmalardan biri...

DNA dizileme teknolojileri gelişip mali açıdan da erişilebilir oldukça, bilim dünyası başta kanser türleri olmak üzere birçok hastalığın teşhisinde artık genomik verilerden yararlanıyor. Genom verilerinin hesaplama sistemleri için büyüklüğü çok yüksek miktarlarda olduğu için DNA'daki bu değerli bilgilerin kompakt ve doğru bir şekilde temsil edilmesi ise ayrı bir önem arz ediyor.

Mühendislik Fakültesi
Share

Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkçe için yapılan en detaylı duygu analizi çalışması tamamlandı

Kurumlar ve şirketler kendi marka ya da ürünleri hakkında toplumun algısını ölçmek için sıklıkla duygu analizi çalışmalarına başvuruyor. Herhangi bir metnin duygusunu bulmaya dayanan duygu analizi çalışmaları artık makine öğrenmesi yöntemleriyle çok daha hızlı ve güvenilir sonuçlarla yürütülüyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tunga Güngör de denetimsiz ve yarı denetimli makine öğrenme yöntemlerini kullanarak Twitter ve beyazperde.com sitelerinden alınan veriler üzerine yürüttüğü “Türkçe için Kapsamlı bir Duygu Analizi Çatısı Oluşturulması” isimli projesiyle Türkçe için yapılan en detaylı duygu analizi çalışmasını tamamladı.

Duygu analizi çalışmaları bir cümlenin veya metnin pozitif, negatif ya da nötr olmak üzere duygusunu belirlemeye dayanıyor. Doğal dil işleme ve makine öğrenmesi yöntemleriyle otomatik olarak yapılan duygu analizi işlemi, ifade edilen duygu, bu duyguyu belirten kişi, bu duygunun belirtildiği zaman dilimi, duygunun hangi nesneyle ve bu nesnenin hangi özellikleriyle ilgili olduğu olmak üzere beş farklı değişkeni belirlemeyi amaçlıyor.

Mühendislik Fakültesi
Share

Boğaziçi Üniversitesi’nden spor, sağlık ve pazarlamayı harmanlayan öncü araştırma

Yapay zekâ ve mikro sensörlerdeki gelişmelerin hayatımıza yeni uygulamaları tanıttığı çağımızda spor teknolojileri pek çok yenilikçi uygulamanın geliştirildiği alanların başında geliyor. Ancak bu alanda literatüre katkı sağlayacak akademik çalışmalar ise yok denecek kadar az. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim görevlisi Yusuf Öç’ün ‘’Spor Teknolojileri Kabul Modeli’’ başlıklı tezi spor teknolojileri alanındaki ilk akademik çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor...

Sporun farklı branşlarında spor teknolojilerine çok ciddi yatırımlar yapılırken spor markaları teknolojiyi sporla buluşturan yenilikler konusunda adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Bu alanda dikkat çekici uygulamalar arasında İngiltere‘deki Spor Teknoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği, topla oynanan sporlar için tasarlanmış aerodinamiğe sahip toptan tenis topuna vurduğunda tepkiyi arttıracak rakete, Nike’ın geliştirdiği; deri ile havanın arasındaki hava akışını kontrol ederek formanın sporcuya ağırlık katmasına engel olan formaya pek çok inovatif ürün ve uygulama söz konusu.

Share

Konya Ovası’nda sürdürülebilir tarım ve sulama için Boğaziçi’nden bilimsel destek

Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı Türkiye’nin ‘’tahıl ambarı’’ olarak bilinen ve en önemli tarım alanlarının başında gelen Konya Ovası’ndaki tuzlu ve sodyumlu toprakların tarımsal verimliliğinin artırılması ve bölgede sürdürülebilir sulama sistemleri geliştirilmesi yönünde bir araştırma yürütüyor.

TÜBİTAK ve British Council işbirliğiyle yürütülmekte olan; Newton- Kâtip Çelebi Fonu tarafından desteklenen projenin Türkiye ayağındaki araştırma ekibinin liderliğini Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Nadim Copty üstleniyor. Türkiye’den Boğaziçi ve Ankara Üniversitesinden araştırmacıların yer aldığı; 2021 yılı yaz aylarında tamamlanması beklenen ekibin İngiltere ayağında ise Manchester, Sheffield ve Leeds üniversitelerinden araştırmacılar yer alıyor.

Share

Farklılıkların Karşılaştığı Bir Mekân Olarak Kent

Kentsel dönüşümün mekânı ve hafızayı giderek ele geçirdiği bir şehirde, kentte yaşamak kimin hakkı? Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Eder ve İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Öz’ün, Tophane semti üzerinden bu sorunun cevabını aradıkları çalışmaları, “International Journal of Urban and Regional Research” tarafından verilen “En İyi Makale Ödülü”nü 2018 yılı için almaya hak kazanan iki makaleden biri oldu. Daha önce semt pazarları ve şehrin eğlence mekânları üzerine yaptıkları incelemelerle de kentsel dönüşümün sosyal ve ekonomik boyutlarını saha çalışmalarıyla anlamlandırmaya yönelik araştırmalar yürüten Özlem Öz ve Mine Eder ile mekânsal adalet, şehirde yaşama hakkı ve soylulaştırma meseleleri üzerine konuştuk.

Prof. Dr. Mine Eder ve Prof. Dr. Özlem Öz’ün “Problem Spaces and Struggles Over the Right to the City: Challenges of Living Differentially in a Gentrifying Istanbul Neighborhood” isimli makaleleri, sosyal bilimler perspektifinden kentsel ve bölgesel araştırma konularını kapsamak üzere yayımlanan hakemli dergi International Journal of Urban and Regional Research tarafından her yıl dergide yayımlanan makalelerden birine verilen “En İyi Makale Ödülü”nü Lina Olsson’un makalesiyle birlikte 2018 yılı için almaya hak kazandı.*

Share

Boğaziçi’nde Farklı Disiplinleri Birleştirenler-II

Akademi dünyasında disiplinler arası çalışmak ne anlama geliyor? Boğaziçi Üniversitesi farklı disiplinler arasında geçiş yapmak öğrencilerine neler sunuyor? Bu sorular üzerine düşündüğümüz akademide disiplinler arasılık haberinin ilk bölümünde lisans eğitimlerinin ardından farklı alanlara geçiş yaparak kariyerlerini yürütmüş akademisyenlerden Olcay Akyıldız ve Asım Karaömerlioğlu ile konuşmuştuk. Dosya haberimizin ikinci bölümünde Murat Gülsoy ve Edhem Eldem sorularımızı cevaplayarak akademik kariyerde disiplinler arası çalışabilmenin ve düşünebilmenin önemini paylaştılar.

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürü ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans derecesini aldı.

Share

Ekonomiden Edebiyata, Mühendislikten Tarihe: Boğaziçi'nde Farklı Disiplinleri Birleştirenler-I

Disiplinler arası çalışmalar bugün her zamankinden daha fazla önem taşıyor, çünkü günümüzde karşılaştığımız sorunların çoğu artık tek bir disiplinin bakış açısından çözülemeyecek kadar karmaşık. Peki, Boğaziçi Üniversitesi disiplinler arası çalışmalarda nerede duruyor? Lisans eğitimlerinin ardından farklı disiplinlerde ilerlemeyi seçerek çalışmalarını farklı alanların sağladığı bakış açılarının zenginliğiyle yürütmekte olan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Olcay Akyıldız, Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Prof. Dr. Edhem Eldem’e kariyer tercihlerini nasıl yaptıklarını ve disiplinler arası konumlarının onlara neler kattığını sorduk.

2015 yılında yayımlanan bir makaleye göre* farklı disiplinlerden akademisyenlerin beraber yazdıkları yayınların sayısı giderek artarken enerji çalışmaları, kırsal kalkınma, biyomedikal bilimler, çevre bilimleri, insan kaynakları yönetimi, toplumsal sağlık ve siyaset bilimi gibi disiplinler arası çalışmaları gerekli kılan yükseköğrenim bölümlerine olan talep de artış gösteriyor.

Share

"Giyilebilir ve beden içine implant edilebilir akıllı cihazlar hayatımızı kökten değiştirecek"

Sema Dumanlı Oktar’ın liderliğini üstlendiği; BOUNtenna bünyesinde sürdürülmekte olan araştırmaların başında kalça değişim ameliyatlarında kullanılan protezler için tasarlanan ve bakteri direncine karşı savaşan Akıllı Ortopedik İmplant geliyor. Protezin herhangi bir sebepten başarısız olduğunu erken teşhis eden, bu amaçla bulunduğu ortamı izleyecek, enfeksiyon tanısı konulursa enfeksiyona karşı harekete geçebilecek cihaz Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştiriliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sema Dumanlı Oktar giyilebilir sağlık teknolojileri alanında öncü araştırmalar yürüten bir bilim insanı.

Mühendislik Fakültesi
Share

Boğaziçi Üniversitesi’nden Parkinson araştırması

Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile Parkinson hastalığında kognitif bozulmanın erken tanı ve teşhisi için detaylı bir inter-disipliner araştırma …

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Bilişimsel Görüntüleme Laboratuvarı kurucusu öğretim üyesi Doç. Dr. Esin Öztürk Işık’ın yürütücülüğünde, Parkinson hastalığında kognitif bozulmanın, bir diğer deyişle, hastanın dikkat, bellek, dil kullanma ve anlama, öğrenme, değerlendirme, sorun çözme, ve karar verme gibi zihinsel yetilerindeki bozulmanın, erken evrede teşhisi için birden fazla biyobelirteçin belirlenmesi amacıyla bir araştırma yürütülüyor. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yürütülen bu çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi
Share

Evren aniden yok olabilir mi?

Geçtiğimiz sene Physical Review D isimli dergide yayınlanan bir makale* evrenin aniden yok olabileceği tartışmalarını gündeme getirdi. Harvard Üniversitesi’nden fizikçi Anders Andreassen’in öncülüğünde yürütülen çalışmada Higgs bozonunun kütlesinin değişmesiyle yayılacak negatif enerji balonunun çok düşük bir ihtimalle evrenin yok olmasına neden olabileceği ileri sürülüyor. Çalışmada iddia edilen teori ve evrenin yok olmasına dair olası diğer senaryolar hakkında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Doç. Dr. Dieter Van Den Bleeken’de bilgi aldık.

Harvard Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve Live Science gibi popüler bilim platformlarına da konu olan araştırmaya göre** evrende bir noktada Higgs alanında oluşup buradan etrafa yayılan negatif enerji balonunun bize ulaşmasıyla bildiğimiz evrenin aniden yok olabileceği öne sürülüyor. Evrenin yavaş ölümü teorisinden farklı olarak 10*139 yıl içerisinde gerçekleşebilecek böyle bir olayla evrenin aniden yok olabileceğini öne süren araştırmayı nasıl yorumlamak gerektiğini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Doç. Dr. Dieter Van Den Bleeken’ sorduk.

Share

Ruhsal hastalığı olan her 10 anneden 7’si tedavisiz kalıyor

Boğaziçi Üniversitesi’nden Dünya Anne Ruh Sağlığı Haftası’nda Halka Açık Sempozyum... Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Aysimi Duman tarafından yürütülen Türkiye’deki en kapsamlı hamilelik dönemi projelerinden ‘’Boğaziçi Anne-Bebek İlişkisi Projesi’’ (BABİP) kapsamında 29 Nisan tarihinde Albert Long Hall’de halka açık ‘’Anne Ruh Sağlığı’’ sempozyumu düzenlendi.

29 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Anne Ruh Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen sempozyum, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof.

Share

‘’Su fakiri bir ülke olma riskiyle karşı karşıyayız’’

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde “Çevre ve Turizm” ile “Sosyal ve Çevresel Perspektiflerden Sürdürülebilirlik” adlı lisans derslerini vermekte olan Dr. Akgün İlhan su üzerine çalışmalarıyla tanınan bir akademisyen. Açık Radyo’da hazırladığı Su Hakkı ve Sudan Gelen programlarının yanı sıra çeşitli mecralarda su krizi ve iklim değişikliği üzerine yazan ve ‘’Yeni Bir Su Politikasına Doğru: Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler” adlı bir kitabı olan Akgün İlhan ile 22 Nisan Dünya Günü’nde suyu ele aldık. Güvenli su, suya ekonomik olarak erişim, suyun maliyeti, su ayak izimiz başta olmak üzere suya dair pek çok konuya değinerek tüketim bazında yapılması gerekenleri konuştuk.

Çevre, sürdürülebilirlik ve özellikle de su alanlarına nasıl yöneldiniz diyerek başlayalım dilerseniz? Akgün İlhan- Çevre ile kurduğumuz sorunlu ilişkinin farkına varmaya başlamam 90’lı yılların başında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde yaptığım lisans yıllarına denk geliyor. Oldukça disiplinler arası bir bölümünde botanik, bitki sosyolojisi, çevre sorunları, toprak bilgisi, peyzaj ekolojisi, şehir ve bölge planlama, jeoloji, tasarım, dendroloji ve proje çizimi gibi seksene yakın farklı dersi duayen hocalardan alma şansını yakaladım.

Share

Pages